Kawasaki Dual Sport Kits

Dual Sport Kit, KLX450R
Dual Sport Kit, KLX450R
Product Number: 121007
Availability:
List Price: US$459.95
Price US$459.95/Each
Dual Sport Kit, KLX400E
Dual Sport Kit, KLX400E
Product Number: 121010GN
Availability:
List Price: US$459.95
Price US$459.95/Each
Dual Sport Kit, KLX 140 (2008-2012)
Dual Sport Kit, KLX 140 (2008-2012)
Product Number: 121058
Availability:
List Price: US$459.95
Price US$459.95/Each
Dual Sport Kit, EZ Mount Kick LED GN
Dual Sport Kit, EZ Mount Kick LED GN
Product Number: 121300GN
Availability:
List Price: US$509.95
Price US$509.95/Each
Dual Sport Kit, EZ Mount Kick Enduro GN
Dual Sport Kit, EZ Mount Kick Enduro GN
Product Number: 121301GN
Availability:
List Price: US$509.95
Price US$509.95/Each
Turn Signal, Mini Flushmount LED, DSK Upgrade, 1 Pair
Turn Signal, Mini Flushmount LED, DSK Upgrade, 1 Pair
Product Number: 604195
Availability:
List Price: US$30.95
Price US$30.95/Ea
Turn Signal, Mini Flushmount LED, DSK Upgrade, 2 Pairs
Turn Signal, Mini Flushmount LED, DSK Upgrade, 2 Pairs
Product Number: 604197
Availability:
List Price: US$56.95
Price US$56.95/Ea
Turn Signal, Mini Stalk LED, DSK Upgrade, 1 Pair
Turn Signal, Mini Stalk LED, DSK Upgrade, 1 Pair
Product Number: 604198
Availability:
List Price: US$21.95
Price US$21.95/Each
Turn Signal, Mini Stalk LED, DSK Upgrade, 2 Pairs
Turn Signal, Mini Stalk LED, DSK Upgrade, 2 Pairs
Product Number: 604199
Availability:
List Price: US$39.95
Price US$39.95/Each
DSK, No Headlight KLX450R
DSK, No Headlight KLX450R
Product Number: 121407
Availability:
List Price: US$374.95
Price US$374.95/Ea